Aktualności

Informacja o dożywianiu mieszkańców naszej gminy

17-02-2006

Dożywianie mieszkańców naszej gminy, którzy z różnych przyczyn są nie są zdolni we własnym zakresie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb bytowych, przebiega w oparciu o obowiązujący do grudnia 2005 roku rządowy program “Posiłek dla Potrzebujących”, a od stycznia 2006 roku w oparciu o program wieloletni “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego obowiązkowego zadania gminy, jest wspierana finansowo przez budżet państwa.

 

Osoby dorosłe otrzymują smaczne, o pełnych walorach odżywczych zupy z chlebem, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 13.00 w budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaworzynie Sląskiej. Dziennie wydaje się 65 litrów zupy i porcje chleba z 20 bochenków, dla ok. 110 osób.

Akcja ta prowadzona przez miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej, pod patronatem Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska, przebiega bardzo sprawnie wskutek świetnej współpracy z miejscowymi podmiotami i organizacjami; Samorządowym Przedszkolem i Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniami Bezrobotnych i Wspierajamy się, Kawiarnią Pani Krzeczowskiej oraz miejscowych piekarzy Pana Wychowanka i Pana Bykowskiego.

Miesięczny koszt tego zadania wynosi ok. 8000 zł

Dożywianie osób dorosłych trwa od 5 grudnia 2005 roku i planujemy zakończyć 24 marca 2006 roku. Dożywiamy także, już od kilkunastu lat, dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież szkolną w czasie roku szkolnego. W Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej obiady spożywa dziennie ok. 130 dzieci i młodzieży, w Przedszkolu Samorządowym 18, a śniadania / kanapki, owoce, napoje/ 80 dzieci we wszystkich szkołach wiejskich.

9 dzieci z naszej gminy korzysta z obiadów na stołówkach szkolnych w sąsiednich gminach, gdzie pobierają naukę. Miesięczny koszt dożywiania dzieci i młodzieży waha się w granicach 15.000 zł.

Elżbieta Pawlik
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
w Jaworzynie Śląskiej

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30