Aktualności

ZAGROŻENIE POŻAROWE

ZAGROŻENIE POŻAROWE

27-03-2006

Prowadzona od szeregu lat analiza ilości interwencji podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej wykazuje, że rokrocznie w okresie miesięcy wiosennych występuje zwiększone zagrożenie pożarowe spowodowane nagminnym wypalaniem pozostawionych na terenach: nieużytków rolnych, tzw. "zielonych" upraw rolnych, rowów przydrożnych jak również terenach rekreacji i wypoczynku nie wykoszonych suchych traw i innych pozostałości roślinnych na pniu.

 

Pozostawione nie wykoszone pozostałości roślinne są źródłem groźnych w skutkach pożarów spowodowanych przez nieletnich jak również i inne osoby przebywające na tych terenach, niejednokrotnie praktykowane jest spalanie pozostałości roślinnych przez pracowników zajmujących się pracami pielęgnacyjnymi prowadzonymi na ww. terenach.

Przypominam, że osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. mają obowiązek zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Pozostawienie pozostałości roślinnych i suchych traw na terenach nie użytkowanych, a występujących w pobliżu budynków mieszkalnych, terenów rekreacyjnych, rowów przydrożnych dróg publicznych, jak również na terenach rolniczych zwiększa zagrożenie pożarowe i skutkuje możliwością wywołania groźnych w skutkach pożarów jak również może przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania ognia na inne obiekty i tereny leśne oraz powodować zakłócenia w ruchu drogowym pojazdów, a w konsekwencji powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Niezależnie od tego, kto jest bezpośrednim sprawcą ewentualnego pożaru ( tj. podpalenia trawy czy pozostałości roślinnych ) - na właścicielu ( osobie fizycznej lub prawnej ) leży obowiązek, o którym mowa w art. 3 przytoczonej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 124. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody całkowicie zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Zakaz wypalania traw dotyczy również konieczności zabezpieczenia terenów "zielonych" przed możliwością powstania pożaru - szczególnie poprzez usuwanie suchych odpadów roślinnych i nie wykoszonych traw do miejsc zabezpieczonych przed możliwością powstania pożaru.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30