Aktualności

Sukces mieszkańców naszych 12 sołectw – nasza LGD „Szlakiem Granitu” na 4 miejscu w województwie dolnośląskim

 Sukces mieszkańców naszych 12 sołectw – nasza LGD „Szlakiem Granitu” na 4 miejscu w województwie dolnośląskim

28-06-2009

Zarząd województwa dolnośląskiego uchwałą z 9 czerwca 2009 roku dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” skupia gminy: Jaworzynę Śląską, Dobromierz, Kostomłoty, Strzegom, Świdnicę, Udanin i Żarów. 25 czerwca 2009 roku Piotr Łabędzki prezes stowarzyszenia (z-ca wójta w Udaninie) podpisał umowę z samorządem województwa dolnośląskiego o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszych 7 gmin. Na realizację zadań wynikających z lokalnej strategii rozwoju obszaru LGD zagwarantowano w podpisanej umowie środki finansowe w wysokości 9 665 004,00 zł, które podzielono na następujące działania:

  1. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – kwota 980 000,00 zł;
  2. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – kwota 1 120 000,00 zł;
  3. odnowa i rozwój wsi – kwota 3 500 000,00 zł;
  4. małe projekty – kwota 4 065 004,00 zł.

Sukces ten jest efektem oddolnej inicjatywy i wielomiesięcznej pracy pracowników urzędów, mieszkańców gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. Od maja 2008 r. pracowaliśmy nad LSR. Tym samym otrzymaliśmy narzędzia (finanse)do oddolnego działania na rzecz poprawy warunków życia w naszych 12 sołectwach. Działania będą musiały się koncentrować wokół 3 celów i misji LGD tj.” wspieranie, integrowanie i stowarzyszanie aktywnych ludzi dla rozwoju terenu partnerstwa” – mówi Marek Mazur członek zarządu stowarzyszenia.

Teraz od aktywności mieszkańców naszej gminy zależeć będzie sposób wykorzystania tych środków – podkreśla Tomasz Strzałkowski Sekretarz, o warunkach i sposobie realizacji strategii będziemy informować sołtysów i mieszkańców na specjalnie organizowanych spotkaniach i szkoleniach-dodaje.


Dla wyjaśnienia:

Grupy działania (LGD) zostały powołane, by realizować lokalną strategię rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
LGD to podmioty (stowarzyszenia) w skład których wchodzą przedstawiciele władz lokalnych, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy, którzy wprowadzają w życie projekty korzystne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, najczęściej na obszarze kilku gmin.

Najważniejszym zadaniem LGD, jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR), na podstawie której wdrażane będą projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD wybiera projekty, które przyczynią się do realizacji wspólnie opracowanej strategii rozwoju.


 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30