Aktualności

Informacja o zimowym dożywianiu mieszkańców naszej Gminy

Informacja o zimowym dożywianiu mieszkańców naszej Gminy

08-05-2006

Zimowe dożywianie mieszkańców naszej Gminy odbywało się w okresie od 5 grudnia 2005 roku do 28 kwietnia 2006 roku, najpierw w ramach kończącego się w grudniu rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących", a od stycznia 2006 roku w ramach Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dożywianie miało postać zupy z wkładką i chlebem.

 

Organizatorem dożywiania był Ośrodek Pomocy Społecznej, a bezpośrednim realizatorem Przedszkole Samorządowe w Jaworzynie Śląskiej.
Do współpracy przyłączyły się także lokalne Stowarzyszenia; "Jaworzyńskie Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym" i "Wspierajmy się" bezinteresownie angażując swój czas i wysiłek oraz miejscowi piekarze, przekazując nieodpłatnie 1782 bochenki chleba.

Zupa gotowana była w Przedszkolu Samorządowym w Jaworzynie Śląskiej, gdzie na ten czas Burmistrz Miasta zatrudniła jedną osobę bezrobotną w ramach robót publicznych, ze skutkiem dalszego jej zatrudnienia do 8 sierpnia 2006 roku, a wydawanie zup miało miejsce w kawiarni w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej w dni robocze od godz.11.45 do 12.30, a także w jeden, bardzo mroźny styczniowy weekend.

Zupa w termosach transportowana była przez osoby z Jaworzyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym, a wydawana przez panie ze Stowarzyszenia "Wspierajmy się". One także dostarczały chleb z piekarni. Obsługę dokumentacyjną - codzienne prowadzenie listy obecności - sprawowała osoba skierowana przez PUP w Świdnicy na staż zawodowy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.

Przez pierwszy miesiąc gotowano 50 litrów zupy dziennie, a przez kolejne, wskutek zwiększonego zapotrzebowania, po 65 litrów, tj. 130 porcji dziennie i wydawano ok. 20 bochenków chleba.
Średnio dziennie na posiłek przychodziło ok.100 osób, z możliwością spożycia go na miejscu lub zabrania do domu.

Całkowity koszt dożywiania wyniósł 35.826 zł obejmując:

  • koszt zupy - 34 351 zł (cena jednostkowa półlitrowej porcji 2,70 zł w tym: wsad do kotła 2,50 zł, media; energia, woda, gaz 0,20 zł),
  • wynajem kawiarni - 830 zł,
  • zakup materiałów - 645 zł (talerze i sztućce jednorazowe, serwetki i ręczniki papierowe koszyczki i torebki foliowe na chleb, środki czystości).

Dożywianie, jako zadanie prowadzone w ramach rządowego programu, jest przez budżet państwa współfinansowane. Zatem udział gminy w realizacji tego zadania wynosi ok. 40 %.
Na rok 2006 na realizację Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej zaplanował kwotę 199 800 zł, w tym ze środków gminy 80 000 zł.
Budżet państwa wspomógł Program kwotą 114 100 zł, w tym na: posiłki 110 600 zł, na utworzenie lub doposażenie punktów wydawania posiłków 3 000 zł i na dowóz posiłków 500 zł.
W ramach Programu dożywiane są przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (ok.300), głównie w okresie pobierania przez nie nauki w szkole oraz osoby dorosłe, o których mowa w powyższej informacji.

sporządziła
Elżbieta Pawlik
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej

Podziękowanie

W związku z zakończeniem akcji zimowego dożywiania mieszkańców naszej Gminy, serdecznie dziękuję jednostkom organizacyjnym gminy, organizacjom społecznym i podmiotom gospodarczym, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu tej akcji.

Halina Dydycz
Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30