Aktualności

NOWA DROGA

NOWA DROGA

16-05-2006

W piątek 12.05.2006 r. nastąpił oficjalny odbiór budowy drogi w pasie drogowym ulicy Parkowej w Milikowicach. Na miejscu dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, a Ksiądz Jan Miłoś - Proboszcz Parafii w Milikowicach poświęcił nową drogę.

W ramach zadania wykonano 1050 m drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem o łącznej powierzchni ok. 3 400 m2.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 413.000 zł. Budowa była realizowana przy udziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 145.087 zł. Jest to już kolejne dofinansowanie przez FOGR. Wcześniej ze środków finansowych Funduszu skorzystały wsie: Czechy, Bolesławice, Pastuchów oraz Milikowice - przy budowie drogi w pasie drogowym ulicy Spacerowej. W realizacji powyższych przedsięwzięć duży udział mieli mieszkańcy wymienionych wsi.

Trzeba podkreślić, że budowa nowej drogi w Milikowicach możliwa była dzięki staraniom i ogromnemu zaangażowaniu wielu ludzi, szczególnie mieszkańców wsi, którzy sami zorganizowali transport urobku z korytowania. Ich wkład własny oszacowano na kwotę 45.000zł!
Dzięki pomocy Pana Mieczysława Jedonia - posła byłej kadencji i Pana Jacka Oszytko - Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we Wrocławiu, pozyskano 1.200 ton frezowiny (z dowozem na budowę), która posłużyła za element podbudowy. Obniżyło to znacznie łączny koszt inwestycji.

W odbiorze drogi uczestniczyli: Pani Burmistrz Halina Dydycz, Zastępca Burmistrza Natalia Kita, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chęcik, radny Jan Araszczuk, a także Mirosław Staroń - Inspektor ds. drogownictwa Urzędu Miasta i jednocześnie Inspektor Nadzoru, oraz Sławomir Pamuła - Zastępca Kierownika Referatu Inżynierii Komunalnej Urzędu Miasta.

W tym ważnym dla Gminy wydarzeniu udział wzięli również zaproszeni goście: Poseł ubiegłej kadencji i przyjaciel naszej Gminy Mieczysław Jedoń, Robert Pajkert - Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Wałbrzychu, Stanisław Talerzowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Kartografii w Wałbrzychu, Janusz Stokłosa - Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii w Wałbrzychu, Wiesław Rachuba - Przedstawiciel firmy WGW wykonawcy robót oraz Lech Niewiadomski - Zastępca Dyrektora ZGKiM.

Wieś Milikowice reprezentowali: sołtys wsi Barbara Chodurek, radny Czesław Nieciąg, Ks. Proboszcz Jan Miłoś oraz mieszkańcy.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30