Aktualności

Majowa Narada Sołtysów w Witkowie.

22-05-2006

Na naradzie sołtysów, która odbyła się w Witkowie dnia 18 maja 2006r. obecni byli:

Pani Burmistrz Halina Dydycz
Pani Natalia Kita Z-ca Burmistrza
Pan Kazimierz Chęcik Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
Pan Marek Pasikowski - Dzielnicowy Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej
Pan Zdzisław Skarbek - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl.
Pan Rafał Kurtaś - Pracownik Banku Gospodarki Żywnościowej w Świdnicy
Pani Marianna Kędziora- Kwiatkowska - Powiatowy Zespół Doradców
Pani Bożena Pospiszyl -Powiatowy Zespół Doradców
Komisja ds. Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Gminy
oraz sołtysi i przewodniczący rad sołeckich według załączonej listy obecności.

Pierwszym tematem narady było przekazanie przez pana Rafała Kurtasia informacji o produktach finansowych BGŻ w szczególności o korzystnym kredycie dla rolników posiadających co najmniej 5 ha użytków rolnych.

Następnie pani Stefania Żochowska - kier. ref. IGN omówiła zasady inwentaryzacji sprzętu w świetlicach wiejskich.
Pan Zdzisław Skarbek zapoznał zebranych z kalendarzem imprez kulturalnych, które będą organizowane w sezonie letnim na terenie gminy tj.: Dożynki, Dni Gethego, Dzień Jaworzyny oraz Dzień Dziecka.

Pani Halina Dydycz - Burmistrz Miasta omówiła zrealizowane w bieżącym roku zadania inwestycyjne tj. drogi w Milikowicach i Tomkowej oraz zapoznała zebranych, na jakim etapie są prace związane z utworzeniem Jaworzyńskiego Intermodalnego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Pani Burmistrz poinformowała zebranych o planowanym na dzień 24 maja spotkaniu z przedstawicielami Śląskiej Spółki Cukrowej, w sprawie częściowego przejęcia mienia przez Gminę po byłej Fabryce Cukru, zgodnie z oświadczeniem w formie aktu notarialnego, złożonym przez likwidatora Fabryki Cukru.Pracownik Urzędu Miasta Katarzyna Herbut, poinformowała zebranych o dotacji do modernizacji opryskiwaczy rolniczych, dotacji do wapnowania gleb oraz zachęciła do wzięcia udziału w konkursie "Nasza Świetlica II", której atutem jest możliwość uzyskania grantu finansowego do wysokości 20 000 zł.
Narada zakończyła się ogólną dyskusją, której głównym tematem był stan dróg na terenie gminy.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30