Aktualności

POSZERZAMY WSPÓŁPRACĘ ZAGRANICZNĄ

POSZERZAMY WSPÓŁPRACĘ ZAGRANICZNĄ

24-05-2006

Dużym sukcesem zakończyła się wczorajsza rewizyta Burmistrza niemieckiej Gminy Ostritz, który wraz ze swoją zastępcą spotkał się z władzami naszej Gminy w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śląskiej, by podpisać deklarację partnerskiej współpracy pomiędzy gminami.Priorytetem Gminy Jaworzyna Śląska przy dokonaniu wyboru miasta partnerskiego był fakt, iż Ostritz to miasto położone w Saksonii, co pozwala naszej Gminie ubiegać się o środki finansowe pochodzące z unijnego programu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

 

W ubiegłym roku rozpoczęto budowę dwóch ważnych obiektów - sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej i remizy strażackiej dla jednostki OSP w Jaworzynie Śląskiej. Przedsięwzięcie to jest bardzo kosztowne i bez wsparcia ze strony Unii Europejskiej nie będzie możliwa jego szybka realizacja.

Podczas pierwszego spotkania inicjującego współpracę, które odbyło się 17 marca br. w Ostritz, niemiecka Gmina zadeklarowała nie tylko chęć nawiązania partnerskiej współpracy z Gminą Jaworzyna Śląska, ale również chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem odnośnie realizowanych przez Gminę Jaworzyna Śląska projektów.

10 maja 2006 r. Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Ostritz z Republiki Federalnej Niemiec, co stało się podstawą do dalszych rozmów i pertraktacji pomiędzy gminami oraz kolejnego spotkania, które tym razem odbyło się w Jaworzynie Śląskiej.

Pan Friedrich Tschirner - Burmistrz Ostritz oraz Pani Müller - jego zastępca, odwiedzili nasze miasto 23 maja 2006r. W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śląskiej uczestniczyli: Pani Burmistrz Halina Dydycz, Zastępca Burmistrza Natalia Kita i Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Chęcik. Zaproszeni zostali także: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej Pani Teresa Gawron oraz przedstawiciele jednostki OSP w Jaworzynie Śląskiej - Prezes OSP Tadeusz Murdza oraz Naczelnik OSP Wojciech Jagieła.

W trakcie spotkania zostały poruszone tematy i problemy ważne dla obu gmin. Omówiono szczegóły współpracy: propozycję wymiany dzieci szkół podstawowych i współpracę ze strażakami z terenu Polski i Niemiec.
Pan Burmistrz Tschirner niejednokrotnie wyrażał swoje zainteresowanie nawiązaniem aktywnej współpracy z Gminą Jaworzyna Śląska na wielu płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Podkreślał również, że wzajemne wizje współpracy obu miast mają wiele punktów wspólnych i dlatego nawiązanie kontaktów może przynieść korzyści dla obu stron.Zwieńczeniem rozmów było podpisanie przez Panią Burmistrz Halinę Dydycz i Burmistrza Ostritz deklaracji partnerskiej współpracy pomiędzy Gminami Jaworzyna Śląska i Ostritz, która dotyczy realizacji dwóch projektów: budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej.

Podczas wizyty goście z Niemiec odwiedzili Szkołę Podstawową w Jaworzynie Śląskiej, obejrzeli budowę sali gimnastycznej i remizy strażackiej. Szczególnie zachwyciły ich eksponaty zgromadzone w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Pan Burmistrz bardzo żywo interesował się nie tylko miejscami, które zwiedził, ale przede wszystkim sprawami naszej Gminy. Podsumowaniem wizyty było spotkanie z Dyrektorem Krzysztofem Sołtysem w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śląskiej.

Podpisanie oficjalnej umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska i Ostritz planowane jest na 27 sierpnia 2006 r., kiedy to w naszej Gminie odbywać się będą uroczystości dożynkowe.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30