Aktualności

Narada sołtysów

Narada sołtysów

11-07-2006

Na naradzie sołtysów, która odbyła się w SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej dnia 07 lipca 2006r. obecni byli:


Pani Burmistrz Halina Dydycz
Prezesi Ogrodów Działkowych:
Stanisław Kowalczyk "Karolinka" i Aleksander Klimek "Róża",
Pani Bożena Pospiszyl - Powiatowy Zespół Doradców,
Pan Adam Maśko - Prezes Zrzeszenia Producentów Rolnych AGRO,
Pan Franciszek Mydlarski - Członek Komisji ds. Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Gminy, Pan Trawczyński z RSP Pastuchów,
pracownicy Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej: Stefania Żochowska - kierownik Referatu IGN, Anna Ligęza - podinspektor, Piotr Dudzic - podinspektor, Katarzyna Herbut - podinspektor oraz sołtysi według załączonej listy.

Głównym tematem narady było wstępne omówienie Dożynek Gminnych, które odbędą się 27 sierpnia na Stadionie Sportowym w Jaworzynie Śląskiej. Gospodarzami dożynek będą sołectwa Witków i Stary Jaworów. Podczas Dożynek zostanie ratyfikowane porozumienie z partnerską Gminą z Francji oraz Ostritz z Niemiec.

Pani Halina Dydycz - Burmistrz Miasta omówiła inwestycje zrealizowane na terenie Gminy w br. oraz te, które zostaną wykonane do końca 2006 r.

Kolejnym, tematem narady był zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. O warunkach otrzymania zwrotu środków finansowych, zapoznał zebranych pracownik Urzędu Miasta - Piotr Dudzic. Uruchomienie procedury nastąpi na wniosek złożony w tut. Urzędzie przez zainteresowanego producenta rolnego, który użytkuje conajmniej 1 ha użytków rolnych. Maksymalny zwrot wyniesie 38,70 zł. od 1 ha.
Pan Adam Maśko - Prezes Zrzeszenia Producentów Rolnych AGRO w Jaworzynie poinformował zebranych, że oficjalnie żniwa na terenie naszej gminy już się rozpoczęły.Przekazał informacje o zagwarantowanym skupie zbóż i rzepaku oraz proponowanych cenach.Przedstawił możliwości kontraktacji rzepaku i jęczmienia na następny rok. Dla potrzeb żniw Zrzeszenie ma zabezpieczone 3 kombajny, z których usług rolnicy będą mogli korzystać.

Narada zakończyła się ogólną dyskusją

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30