Aktualności

Komunikat ozonowy

25-07-2006


Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że monitoring jakości powietrza w województwie dolnośląskim wykazał przekroczenia dopuszczalnych stężeń ozonu na terenach górskich oraz wystąpienie wartości progowej informowania społeczeństwa. Nie zarejestrowano natomiast wartości alarmowych żadnej z mierzonych substancji.

 

Do chwili obecnej zanotowano przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń (25 dni w roku) poziomu normatywnego (wartość 8-godzinna: 120 mg/m3) w stacjach zlokalizowanych na:

  • Śnieżce (28 dni),
  • Śnieżnych Kotłach (40 dni),
  • Czarnej Górze (34 dni)
  • Czerniawie (31 dni).

W pozostałych stacjach pomiarowych zlokalizowanych głównie na terenach miejskich ilość dni wystąpienia wartości ponadnormatywnej zbliża się do częstości dopuszczalnej.

Grupy ludności wrażliwe na przekroczenia wartości dopuszczalnej ozonu w powietrzu (informacja przygotowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu):Wśród ludności można wyróżnić grupy osób bardziej podatnych niż inne osoby na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, w tym:1. Grupa dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia;2. Grupa osób starszych i w podeszłym wieku;3. Grupa osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego;4. Grupa osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego;5. Grupa mężczyzn z chorobami układu płciowego;6. Grupa osób palących papierosy;7. Grupa osób zawodowo narażona na działanie ozonu;

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30