Aktualności

V Sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

V Sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

05-02-2007

Dnia 02 lutego 2007r. o godz. 9.00 w Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śl. przy ul. Jana Pawła II 16 odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. W trakcie posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:

 

  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  • w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
  • w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  • w sprawie wyznaczenia reprezentanta mienia komunalnego do Spółki Wodno-ściekowej "Strzegomka" w Żarowie w Likwidacji
  • w sprawie wyznaczenia reprezentanta mienia komunalnego do Spółki - Przedsiębiorstwo Wodno-ściekowe Spółka zo.o w Żarowie
  • w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Jaworzynie Śląskiej

 

 

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30