Aktualności

VI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

VI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

27-02-2007

Dnia 24 lutego 2007 roku na VI sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej uchwalony został budżet gminy na 2007 rok. Dochody na 2007 rok zaplanowano w wysokości 16.725.702 zł, w tym:

 

 • dochody z podatków i opłat- 4.146.140 zł;
 • dochody z majątku gminy- 785.218 zł;
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego- 2.610.000 zł;
 • dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie- 3.202.279 zł;
 • dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin- 305.000 zł;
 • subwencja ogólna- 5.166.931 zł, z tego:

- część oświatowa- 4.067.323 zł;

- część wyrównawcza- 1.010.233 zł;

- część równoważąca- 89.375 zł.

Wydatki założono w wysokości 17.675.702 zł. Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych to:

 • zadania oświatowe- 6.944.399 zł;
 • pomoc społeczna- 4.313.360 zł;
 • administracja publiczna- 2.246.792 zł;
 • gospodarka mieszkaniowa i komunalna- 1.285.107 zł;
 • obsługa długu publicznego- 656.904 zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport- 690.928 zł;
 • pozostałe zadania- 1.538.212 zł.

W 2007 roku planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne:

I. Inwestycje kontynuowane -1.104.700 zł

1. Budowa drogi w Bagieńcu -10.000 zł

2. Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. i miejscowości Witków - 50.000 zł

3. Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej - 50.000 zł

4. Wykonanie instalacji elektrycznej w pawilonie SP w Pastuchowie -32.400 zł

5. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaworzynie Śląskiej - 779.550 zł

6. Budowa stref rekreacji dziecięcej na terenie gminy Jaworzyna Śląska -30.000 zł

7. Budowa oświetlenia ulicznego (zadanie wspólne z ENERGIAPRO) - 135.000 zł

8. Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie - 2.750 zł

9.Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach - 15.000 zł

 

 

II. Inwestycje noworozpoczynane - 378.500 zł

10. Wykonanie przyłącza energetycznego do garaży ul. Ogrodowa - ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej - 8.000 zł

11. Budowa wiaty przystankowej w Nowym Jaworowie - 4.500 zł

12. Budowa wiaty przystankowe w Tomkowej - 4.500 zł

13. Budowa wiaty przystankowej w Witkowie - 4.500 zł

14. Zakup sprzętu i zaplecza kuchennego - wyposażenie kuchni i kawiarni w pawilonie sportowym - 27.000 zł

15. Zakup kosiarki rotacyjnej - 5.000 zł

16. Budowa toalet w budynkach komunalnych - 50.000 zł

17. Wykup nieruchomości oraz skorzystanie z prawa pierwokupu - 5.000 zł

18. Budowa przyłącza gazowego na ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej - 8.000 zł

19. Rozbudowa budynku urzędu - Punkt Obsługi Klienta - 30.000 zł

20. Monitoring miasta Jaworzyna Śląska - 25.000 zł

21. Wykonanie oświetlenia na terenie gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej - 15.000 zł

22. Oświetlenie uliczne na wsiach: Pastuchów - ul. Fabryczna, Milikowice - 23.000 zł

23. Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Pasieczna (przy cmentarzu) - 15.000 zł

24. Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie - 150.000 zł

25. Poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska na terenie żwirowni - 4.000 zł

 

 

III. Inne wydatki majątkowe - 40.000 zł

26. Rezerwa inwestycyjna - 25.000 zł

27. Budowa chodnika w Piotrowicach - 15.000 zł

 

 

Ogółem - 1.523.200 zł

 

 

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30