Aktualności

KOMUNIKAT Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl.

11-05-2007

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl. apeluje i przypomina o konieczności dostosowania się do obowiązującego prawa w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Jaworzyna Śl.

Ze względu na stan gospodarki ściekowej w naszej gminie nie wszyscy właściciele, zarządcy czy użytkownicy nieruchomości mają możliwość włączenia się do sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni co wynika z przyczyn ekonomicznych i technicznych.

Niezależnie od powyższych trudności na każdym właścicielu, zarządcy czy użytkowniku nieruchomości ciąży obowiązek :

  • posiadania szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej lokalnej oczyszczalni ścieków
  • systematycznego opróżniania tych zbiorników przez wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia
  • posiadania stosownych umów i dokumentów potwierdzających wykonanie opróżnienia oraz oczyszczenia ścieków

Zlecenie usługi lub podpisanie umowy na opróżnianie zbiorników oraz oczyszczanie ścieków można zgłosić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śl. przy ul. Świdnickiej 9.

Szczegółowe informacje na w/w tematy można uzyskać w Z.G.K.i M. w Jaworzynie Śl. osobiście lub pod nr. tel. 0748560491, 0748560493, 0748560494

Przedstawione powyżej zagadnienia reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr LXII/56/06 z dnia 17.10.2006 r. Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl.

Nie stosowanie się do wymogów w/w przepisów może skutkować sankcjami administracyjnymi.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30