Aktualności

Nie bójmy się ankieterów statystycznych

23-05-2007

W maju i czerwcu br., ankieterzy Urzędu Statystycznego po raz kolejny zapukają do drzwi wylosowanych rodzin na Dolnym Śląsku W tym czasie realizowane będzie "Europejskie badanie dochodów i warunków życia ludności EU-SILC", w którym Polska bierze czynny udział od 3 lat. Podstawowym celem badania jest uzyskanie, porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, danych o poziomie życia ludności oraz problemach społecznych dotykających różne grupy mieszkańców np.: ubóstwo, bezrobocie czy społeczne wykluczenie.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu, poprzez swoją sieć ankieterską, realizuje rokrocznie kilkanaście interesujących badań (m. in. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie cen, badanie aktywności ekonomicznej ludności, badanie wykorzystania Internetu w gospodarstwach). Badania te są jedynymi źródłami informacji takich jak: ile i na co wydajemy najwięcej pieniędzy, jakie są nasze przyzwyczajenia żywieniowe, w jakich sprawach używamy Internetu, jakie jest faktycznie bezrobocie i stopa bezrobocia. W żaden inny sposób aniżeli poprzez ankietowanie nie można uzyskać tych informacji. Stąd tak istotny udział w badaniach ankietowych zawsze wszystkich wylosowanych gospodarstw domowych.

Niestety z roku na rok mieszkańcy Dolnego Śląska stają się coraz bardziej nieufni i niechętni udzielaniu jakichkolwiek informacji. Trudności w zbieraniu danych mogą w przyszłości odbić się na dostępności informacji, z których tysiące dolnoślązaków korzystają rokrocznie w Urzędzie Statystycznym lub w Internecie na stronach www.stat.gov.pl

Niejeden z nas pytając o wskaźnik inflacji czy dochody ludności nie zdaje sobie sprawy w jaki sposób dane te są pozyskiwane. A to właśnie dzięki dobrej współpracy ankieterów statystycznych i mieszkańców udaje się takie informacje zdobyć i upublicznić.

Informacja to podstawa rozwoju współczesnego społeczeństwa. Aby mieć do niej dostęp konieczne jest czasami otwarcie drzwi ankieterowi. Nie bójmy się tego!

Ankieter statystyczny nie jest osobą anonimową, posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do prowadzenia badania. Ponadto rodziny wylosowane do badania są o tym fakcie informowane w specjalnym liście od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nie bójmy się, więc otwierać drzwi ankieterowi z Urzędu i odpowiadać na pytania z formularzy. Informacje zbierane w ten sposób mają gwarancję poufności i wykorzystywane są wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30