Aktualności

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego

28-06-2007

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie zakazu trzymania drobiu na otwartej przestrzeni 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późniejszymi zmianami ) zarządza się, co następuje:

§1.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu na terenie Republiki Czeskiej i zagrożeniem jej wystąpienia na obszarze województwa dolnośląskiego, mając na względzie ochronę zdrowia zwierząt i zapewnienie ochrony zdrowia publicznego, wprowadza się na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów, Świdnica, Wałbrzych, Kamienna Góra, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Kłodzko określone niniejszym rozporządzeniem środki zabezpieczające wystąpieniem tej choroby.

§ 2.

Na obszarze województwa dolnośląskiego w powiatach, o których mowa w § 1 wprowadza się zakaz:

  1. utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni,
  2. korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu,
  3. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których ma dostęp dzikie ptactwo,
  4. zwierzęta wymienione w pkt. 1 mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  5. organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków,
  6. gołębie mogą być wypuszczane jedynie na loty treningowe lub loty konkursowe, jeżeli:

a) są utrzymywane oddzielnie od innych ptaków,

b) ich karmienie i pojenie odbywa się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

§ 3.

Na obszarze województwa dolnośląskiego w powiatach, o których mowa w § 1 wprowadza się nakaz rozłożenia mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wejściami na teren ferm drobiu.

§ 4.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski
Krzysztof Grzelczyk

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30