Aktualności

XI sesja Rady Miejskiej

22-08-2007

W dniu 20.08.2007 r. o godzinie 16.00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej odbyła się XI sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem obrad było przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie wydzierżawienia części gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 672, położonego w Jaworzynie Śląskiej, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Rozpatrzono również projekty uchwał w sprawach:

  1. Zmiany uchwały Nr XLI/17/05 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15.04.2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Jaworzyna Śląska.
  2. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r.
  3. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  4. Powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników z kadencji 2007-2011.
  5. Powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu i ordynacji wyborczej.
  6. Zmiany uchwały nr V/1/07 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 02.02.2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.
  7. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  8. Skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Jaworzyna Śląska – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30