Aktualności

Kwartalna informacja z wykonania budżetu

Kwartalna informacja z wykonania budżetu

31-10-2007

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje, że w III kwartale 2007 roku dochody budżetowe osiągnęły poziom 12 867 913,65 zł., co stanowi 77,63% planu w wysokości 6 574 920,70 zł.


Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 11 596 151,80 zł., tj. 63,40% planu w kwocie
18 290 852,70 zł., w tym:

  • wydatki bieżące – 11 040 335,71 zł.
  • wydatki majątkowe – 555 816,09 zł.

Na koniec III kwartału 2007 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1 271 761,85 zł.
(przy planowanym deficycie (-) 1 715 932,- zł).

 

Sporządził:
Piotr Dudzic
Inspektor ds. kontroli podatkowej

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30