Aktualności

12 milionów złotych na inwestycje w naszej gminie

12 milionów złotych na inwestycje w naszej gminie

25-10-2021

Przebudowa dróg i chodników, modernizacje świetlic wiejskich, budowa Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w Pastuchowie – to tylko część zadań, jakie zostaną zrealizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Jaworzyna Śląska pozyskała wsparcie w wysokości ponad 12,3 mln złotych.


To jedno z największych dofinansowań wśród wszystkich gmina na Dolnym Śląsku. Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie efektywna współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, parlamentarzystami i samorządowcami – Michałem Dworczykiem, Marcinem Gwóździem, Ireneuszem Zyską, Wojciechem Murdzkiem, Jarosławem Kresą, Grzegorzem Macko oraz Arturem Fiołkiem. – Za to wsparcie w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję. To także zasługa pracowników Urzędu Miejskiego, sołtysów oraz radnych, którzy konstruktywnie współpracują i na których mogę liczyć także przy podejmowaniu odpowiedzialnych, choć czasem niepopularnych decyzji. Wraz z wcześniejszym pozyskanym dofinansowaniem z innych rządowych programów (m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dedykowanym terenom popegeerowskim, Programu Sportowa Polska) w ciągu najbliższego roku zrealizujemy inwestycje za ponad 20 milionów złotych – mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz
Ze środków pozyskanych w ramach dofinansowania powstanie m.in. Centrum Integracji i Aktywności Społecznej w Pastuchowie - obiekt, o jakim mieszkańcy marzyli od dawna. Inwestycja zakłada budowę budynku oraz wyposażenie wielofunkcyjnego w Pastuchowie, który ma pełnić rolę centrum integracji społecznej. Znajdzie się tu nie tylko nowoczesna, doskonale wyposażona  świetlica wiejska. Powstanie w nim także nowa remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Dotychczasowa siedziba straży znajduje się w starym budynku, niedostosowanym do jej potrzeb. 
Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 3,6 miliona złotych. Wcześniej gmina pozyskała na ten cel także 1,3 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (tzw. PGR-y).
 
Lista zadań i przyznane dofinansowanie:
*Przebudowa ulicy Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej wraz z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej – 1,1 miliona złotych (całkowita wartość 5,4 mln zł, pozostała część z wcześniej pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 4,3 mln);

*Przebudowa dróg w Starym Jaworowie, Bagieńcu i Milikowicach – 2 miliony zł;

*Przebudowa chodników ulica Wolności wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz małą architekturą – 2,1 miliona zł  (całkowita wartość 3,1 mln zł, pozostała część w kwocie 1 mln zł  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

*Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Jana Pawła II, Ekerta, Powstańców, Mickiewicza oraz Słowackiego w Jaworzynie Śląskiej – 200 tys. zł;

*Modernizacja świetlic wiejskich - w Tomkowej, Pasiecznej, Bolesławicach, budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Pastuchowie, remont świetlicy środowiskowej w Piotrowicach Św., dokumentacja projektowa budowa świetlicy w Nowym Jaworowie oraz zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w: Witkowie, Nowicach, Starym Jaworowie oraz Czechach – 3 miliony zł;

*Budowa Gminnego Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego na terenie żwirowni (skatepark, plac zabaw, street workout, siłownia pod chmurką, ścieżka zdrowia dla najmłodszych oraz część rekreacyjno-wypoczynkowa) – 1 milion zł  (wartość całkowita 2 mln zł, pozostałą część pozyskano z rządowego Programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu),

*Budowa placów zabaw w Bolesławicach oraz Bagieńcu – 400 tys. zł;

*Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach Słonecznej, Spacerowej, Piaskowej w Jaworzynie Śląskiej oraz w Piotrowicach Świdnickich, Nowicach, Pastuchowie, Pasiecznej, Tomkowej, Witkowie, Milkowicach, Bagieńcu, Nowym Jaworowie – 800 tys. zł;

*Budowa/remont sieci wodno-kanalizacyjnej – 1,5 miliona złotych.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 
 
 
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30