Aktualności

Program wsparcia dla dzieci rodzin byłych pracowników PGR - UWAGA, ZMIANA TERMINU

Program wsparcia dla dzieci rodzin byłych pracowników PGR - UWAGA, ZMIANA TERMINU

21-10-2021

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej zaprasza do udziału w programie ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji  Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego udzielone Gminie Jaworzyna Śląska zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (komputer/laptop wraz z oprogramowaniem i akcesoriami o wartości do 3,5 tys. zł, lub tablet o wartości do 1,5 tys. zł), które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Sprzęt komputerowy zostaje przekazany na własność dzieciom z niego korzystającym i nie będzie podlegał zwrotowi.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  3. w latach 2020-2021 uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia komputera stacjonarnego, lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Na terenie gminy Jaworzyna Śląska oddziały terenowe PGR funkcjonowały we wszystkich miejscowościach Gminy. 

Warunkiem udziału w programie jest złożenie:

  • OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

lub

  • OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ  – które będą podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy
  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Deklaracja udziału w projekcie

4.      W razie posiadania: dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Niezbędne dokumenty należy złożyć niezwłocznie do  29 października 2021r. do godz. 15.30,
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Wolności 9 w Jaworzynie Śląskiej. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3, pok. 7, oraz poniżej.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacji o Programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 3, pok. 7 lub pod nr tel.: 74 84 89  233

 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30