Aktualności

Załóż swój biznes – skorzystaj z bezzwrotnej dotacji

Załóż swój biznes – skorzystaj z bezzwrotnej dotacji

02-07-2021

Bezzwrotna pomoc finansowa, wsparcie pomocowe, doradztwo zawodowe – jeśli myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej, skorzystaj z programu „Mój biznes – moja przyszłość” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG S.A.” w Nowej Rudzie.

 
Skutki pandemii COVID-19 dotknęły wszystkich, zwłaszcza osób młodych, przed
30. rokiem życia, które często jako pierwsze traciły zatrudnienie. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa dolnośląskiego, którzy po 1 marca 2020 roku zostali bez pracy i nadal są nieaktywni zawodowo, Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczęła realizację projektu umożliwiającego ich powrót do aktywności zawodowej. Specjaliści w ramach projektu „Mój biznes - moja przyszłość” 
udzielają nieodpłatnej pomocy już od pierwszych kroków, dotyczących kwalifikowalności i przygotowania dokumentów zgłoszeniowych, poprzez etap szkoleniowy, aż do rejestracji własnej działalności gospodarczej. 
Bezzwrotna pomoc finansowa wynosi aż 23 050,00 zł na otwarcie firmy. 
Dodatkowo przewidziane jest półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio
2 000,00 zł.
 
Wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
wiek 18-29 lat
bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące w rozumieniu KC)
utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (umowa o pracę / umowy cywilno – prawne, własna działalność gospodarcza zamknięta po 1 marca 2020 r. i minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.
nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 – szczegóły na dole strony.
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 60 osób, w tym 33 kobiety i 27 mężczyzn. 
 
Wsparcie:
bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu) – 7 godz. na uczestnika projektu
60 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00zł netto
60 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego - 2 000,00zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie aż 12 000,00zł netto)
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
513 906 875
513 906 956
513 907 106
 
Lub pod adresem e–mail: mojbiznes@agroreg.com.pl
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30