Aktualności

Burmistrz z absolutorium

Burmistrz z absolutorium

25-06-2021

Radni miejscy podjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r. Decyzja poprzedzona była dyskusją nad raportem o stanie gminy Jaworzyna Śląska. 


Uchwała o udzieleniu burmistrzowi Grzegorzowi Grzegorzewiczowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020 była jednym z punktów obrad na sesji 24 czerwca.
Wysokość zrealizowanych dochodów w 2020 rok zamknęła się kwotą 60.050.528,67 zł, co stanowi 107,8 % planowanych dochodów rocznych. To wskazuje na wzrost dochodów w budżecie gminy w 2020 roku w stosunku do lat poprzednich. Dochody w 2020 roku wzrosły o 16,8 % w stosunku do roku poprzedniego.
Wydatki gminy za rok ubiegły zamknęły się w kwocie 50.805.302,97 zł. 
- Rok 2020 był trudnym rokiem, naznaczonym dwoma wydarzeniami – pandemią i nawałnicą, jaka 5 września 2020 przeszła przez naszą gminę. Pandemia miała wpływ na realizację dochodów i wydatków, staraliśmy się wspierać lokalnych przedsiębiorców. Nawałnica natomiast spowodowała, że musieliśmy wesprzeć rodziny, które ucierpiały najbardziej. Mimo to udało się zamknąć rok zyskiem i w 2020 r. weszliśmy z ogromnym budżetem inwestycyjnym. Dziękuję wszystkim, którzy na ten wynik pracowali – radnym, sołtysom, pracownikom urzędu – mówił Grzegorz Grzegorzewicz.
W 2020 r. gmina wydała 229 919,33 zł na przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19. Ze środków własnych usuwała skutki wrześniowej wichury, noszącej znamiona klęski żywiołowej. Ze środków budżetu państwa wypłacono świadczenia dla 131 rodzin na sumę 865.500,00 zł. Ze środków budżetu gminy wypłacono dodatkowo świadczenia dla 3 rodzin na kwotę 5 871,00 zł. 
Radni większością głosów zdecydowali o udzieleniu absolutorium. Za było 10 radnych, przeciwko 4.
 
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30