Aktualności

Karta dużej rodziny w aplikacji mObywatel

Karta dużej rodziny w aplikacji mObywatel

18-06-2021

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty oraz każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej, mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty. 


Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?
1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub 
w Urzędzie Miejskim. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować  z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie płatne.
2. Pobierz bezpłatną aplikację mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizację do najnowszej wersji.
3. Uruchom aplikację mObywatel.
4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
Tak: potwierdź swoje dane, korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
Nie: przejdź do kolejnego punktu.
8. Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.
 
Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl.
 
Przypominamy 
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Rodzice mogą korzystać z kart dożywotnio.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
w wieku do 18. roku życia,
w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się  w szkole lub szkole wyższej,
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
 
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
 
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów, m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
 
Możesz dostać między innymi:
zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
75% ulgi opłaty za paszport - dzieci,
bezpłatny wstęp do parków narodowych.
Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". 
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30