Aktualności

Trwa nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach

Trwa nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach

17-06-2021

Do 28 czerwca do Urzędu Marszałkowskiego można składać wnioski o udzielenie w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.
Wnioski należy składać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław (Kancelaria Ogólna).
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w zakładce: Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru na stronie  https://umwd.dolnyslask.pl/
Przed złożeniem wniosku warto wziąć udział w SZKOLENIU ONLINE DLA WNIOSKODAWCÓW, które odbędzie się 17 czerwca (czwartek) o godzinie 10:00 - za pośrednictwem platformy do webinarów ZOOM: https://zoom.us/j/95225409734.
 
Budżet na ochronę zabytków w ramach naboru wniosków w roku 2021 wynosi 5 000 000 złotych. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Po zakończonym naborze wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.

Przy ocenie merytorycznej będą brane między następujące kryteria:
- znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, wartość historyczna, naukowa lub artystyczna;
- stan zagrożenia w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich;
- zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku;
- dostępność zabytku dla społeczeństwa;
- zgodność z Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego.
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30