Aktualności

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy rozpoczęte

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy rozpoczęte

06-05-2021

Strategia Rozwoju jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości gminy, wskazującym priorytety i cele jej rozwoju oraz najważniejsze działania wspierające rozwój gminy i jej mieszkańców. Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 – 2030.W piątek 23 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania strategii. Wzięli w nim udział przedstawiciele urzędu i jednostek organizacyjnych, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie prowadził Przemysław Wojcieszak, przedstawiciel konsorcjum Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. Przemysław Wojcieszak, Jerzy Wojcieszak i Biuro Doradztwa Gospodarczego Agnieszka Mąka, które na podstawie zawartej z Gminą Jaworzyna Śląska umowy odpowiada za opracowanie strategii.

Członkowie zespołu w czasie spotkań i warsztatów będą pracować nad projektem dokumentu pod kątem:
- barier rozwoju,
- wizji i misji
- celów strategicznych, celów operacyjnych, zadań, programów;
- systemów realizacji i ram finansowych;
- systemu monitorowania realizacji założonych celów.

Konieczność opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2021-2030 wynika z potrzeby uwzględnienia zachodzących zmian społeczno-gospodarczych gminy i jej rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, jak również nowej perspektywy postrzegania lokalnej społeczności.  Dokument będzie stanowił podstawę i dawał możliwości ubiegania się o zewnętrzne fundusze w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, zarówno ze środków unijnych jak i rządowych.

 

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30