Aktualności

Kanalizacja w Pastuchowie – prace trwają

Kanalizacja w Pastuchowie – prace trwają

05-04-2021

Jeszcze w tym roku zakończy się inwestycja budowy kanalizacji w Pastuchowie. Zarząd Usług Komunalnych prowadzi rozmowy o przedłużeniu terminu realizacji inwestycji do końca roku 2021.Prace związane z budową kanalizacji nie zwalniają tempa. W połowie 2020 roku zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach Świdnickich i modernizacja stacji uzdatniania wody w Jaworzynie Śląskiej. Zadanie dofinansowane było z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji w Pastuchowie. Przypomnijmy, że Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej otrzymał dotację na realizację tego zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.869.744,34 zł. W chwili podpisania umowy, w maju 2018 r., planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił 11.388.966,99 zł.
W drugiej połowie 2020 roku udało się wyłonić wykonawcę robót budowlanych – przedsiębiorstwo HYPMAR Mariusz Hypta z Modlęcina. Wyłoniono także firmę zarządzającą projektem, świadczącą nadzór archeologiczny oraz firmy świadczące nadzory inwestorskie w branżach: sanitarnej, elektrycznej i drogowej. 28 września 2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace. – Udało nam się uzyskać oszczędności w trakcie prowadzenia postępowań przetargowych. Oferty zawierały niższe ceny, niż wstępnie zakładano. Te pieniądze Zakład Usług Komunalnych planuje przeznaczyć na realizację innego zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie. Obecnie prowadzone są rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące tego tematu ¬– mówi Łukasz Kwadrans, prezes ZUK Jaworzyna Śląska.
Dotychczas wykonawca zrealizował 34% długości kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 200 (1 773 m), 28% długości kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 160 (254 m) oraz 92% długości kanalizacji tłocznej (1 282 m). Zamontowano zbiornik tłoczni ścieków na styku ulic: Wyzwolenia i Ogrodowej przy wyjeździe w kierunku Przyłęgowa.
Zakończenie robót przewidziane jest na koniec maja 2021 r. Jednak w związku z przymusową przerwą w pracach w okresie zimowym, a także zmianami, do jakich doszło na terenie sołectwa od czasu powstania projektu, prowadzone są rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przedłużeniu terminu realizacji do końca 2021 r. - Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt budowlany został wykonany już sześć lat temu, zagospodarowanie miejscowości zmieniło się w zakresie, po pierwsze, powstania nowych nieruchomości, które w projekcie nie zostały przewidziane i w związku z tym nie zostały zaprojektowane odcinki sieci ze studniami przyłączeniowymi do tych nieruchomości. Po drugie, zagospodarowanie nieruchomości uwzględnionych w projekcie budowlanym zmieniło się na tyle, że wymagana jest zmiana lokalizacji studni przyłączeniowych wraz ze zmianą przebiegów odcinków sieci do granic tych nieruchomości – wyjaśnia Łukasz Kwadrans. Do końca stycznia mieszkańcy złożyli około trzydzieści wniosków, które zostały przez spółkę zaopiniowane pozytywnie. Obecnie procedowany jest aneks do umowy z firmą Hypmar oraz prowadzone są rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące zwiększenia dotacji dla tych zadań. – Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców są dla nas priorytetem. Budowa kanalizacji w Pastuchowie jest konsekwencją realizowanego procesu kanalizowania gminy oraz inwestycji w poprawę jakości wody pitnej. Jeszcze w tym roku za 2,7 miliona złotych zostanie zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody oraz szereg inwestycji zapewniających poprawę jej jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa – zapowiada burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. - Duży wkład w realizację tej inwestycji mają także przedstawiciele sołectwa, szczególnie radni Romuald Madaj, Arkadiusz Stelmach, była radna Ewa Pilecka oraz sołtys Danuta Stelmach.
 

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30