Aktualności

Przedszkola zamknięte. Kto może liczyć na opiekę?

Przedszkola zamknięte. Kto może liczyć na opiekę?

29-03-2021

Zgodnie z obostrzeniami, przedszkola są zamknięte. Placówki zapewniają opiekę wyłącznie dzieciom  osób, wykonujących zawody wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

 

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 26.03.2021r. od dnia 29 marca 2021r. do przedszkola i żłobka mogą uczęszczać dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy:
 
- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
- realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- wykonują działania ratownicze,
- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.
 
Uczestnictwo dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu na nr 74 858 82 77.
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30