Aktualności

W Wielką Sobotę GPSZOK będzie nieczynny

W Wielką Sobotę GPSZOK będzie nieczynny

25-03-2021

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej informuje, że 3 kwietnia, w Wielką Sobotę Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. 

 

Jednocześnie przypominamy, do GPSZOK przyjmowane są tylko posegregowane odpady i tylko komunalne. To oznacza, że nie są przyjmowane odpady od przedsiębiorców, pochodzące z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
Odpady można oddać do punktu tylko po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości.
 
Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
- zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
- odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 350 kg,
- meble i odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 350 kg,
- zużyte opony – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 10 szt.,
- chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
- odpady zielone – jednorazowo – w ilości do 200 kg,
- odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
- inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
- papier i tektura – w każdej ilości,
- metal – w każdej ilości,
- tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
- szkło i opakowanie ze szkła – w każdej ilości,
- opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
- opakowanie ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest otwarty:
- w środy w godzinach od 10:00 do 17:00
- w soboty w godzinach od 09:00 do 12:00
W Wielką Sobotę 3 kwietnia będzie nieczynny. 
 
UWAGA! Nadal obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 74 637 98 37 na konkretny dzień i godzinę, podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu (którym dostarczane są odpady) oraz rodzaj dostarczanych na GPSZOK odpadów.
 
 
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30