Aktualności

„Kultura – Interwencje 2021” – trwa nabór wniosków

„Kultura – Interwencje 2021” – trwa nabór wniosków

18-02-2021

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021! Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację projektu to 10 milionów złotych. 

 
Celem programu  jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2021 są:
1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) 
2. organizacje pozarządowe;
3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie np. organizacji wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym (szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, koncertów, widowisk muzycznych, spektakli teatralnych), przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, czy organizacji rekonstrukcji historycznych. Co ważne, projekt obejmuje także wydarzenia realizowane online. 

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu, nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 150 000 zł.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 roku.
Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 roku. 
 
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:
https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30