Aktualności

Granty na aktywizację mieszkańców!

Granty na aktywizację mieszkańców!

22-01-2021

11 działań na kwotę prawie 240 tys. złotych – Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” wesprze organizacje pozarządowe w ramach grantu „Aktywnie, lokalnie, wspólnie”. Projekty realizowane będą we wszystkich gminach partnerstwa, także w Jaworzynie Śląskiej.

 
W styczniu 2021 roku prezes Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu” Krystian Ulbin podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi na kwotę 238 tys. 547 zł z przeznaczeniem na aktywizację mieszkańców. – Realizujemy kolejny projekt grantowy, który tym razem dotyczy aktywizacji mieszkańców oraz liderów org. pozarządowych. Przypomnę tylko, że od 2020 roku realizujemy dwa granty związane z budową nowych obiektów infrastruktury turystycznej. Łącznie wesprzemy 11 inicjatyw, będzie ciekawie i różnorodnie – mówi Krystian Ulbin, prezes LGD Szlakiem Granitu. – W ramach projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe odbędzie się szereg warsztatów i wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności. Ważnym elementem jest także wsparcie liderów organizacji oraz grup nieformalnych. Mam nadzieję, że pandemia COVID-19 pozwoli nam na realizację tych projektów, bo zapewne wszyscy, po miesiącach ograniczeń, czekamy na udział w różnych inicjatywach.
 
W ramach grantu „Aktywnie, lokalnie, wspólnie” zostaną zrealizowane następujące zadania:
1) „Poznajmy tomkowickie ptaki” realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice
2) „Otwórz się na folklor” realizowane przez Fundację Dobrego Startu z Roztoki
3) „Festiwal Kwiatów” realizowane przez Stowarzyszenie Nasz Mieczków
4) „Aktywni mieszkańcy gminy Udanin” realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin
5) „Akademia Tradycji” realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze Sztafeta Pokoleń
6) „AKTYWNIE, LOKALNIE, WSPÓLNIE” – Poznajemy się bliżej – potyczki sąsiedzkie” realizowane przez Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice
7) „Wędrujące Dobro” realizowane przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu
8) „Zielona aktywizacja” realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej „Trzy sosny”
9) „Dobromierska Akademia NGO”, „Świdnickie NGO - aktywne i profesjonalne” oraz „Gmina Jaworzyna Śląska – miejsce aktywnych NGO” realizowane przez Fundację Merkury.     
 
Zadania będą realizowane  w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego dla przedsięwzięcia IV. „Aktywna społeczność Szlakiem Granitu” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Grantu” w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30