Aktualności

Strażacy z nowym sprzętem

Strażacy z nowym sprzętem

31-12-2020

Ponad 170 tys. złotych kosztował specjalistyczny sprzęt, w jaki w 2020 r. wzbogaciły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jaworzyna Śląska w ramach  ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (dawniej Mały Strażak). Dofinansowanie wyniosło 120 tys. zł.

Program realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem tego programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
W tym roku w ramach programu zakupiono środki ochrony osobistej dla strażaków ze wszystkich jednostek - z Bolesławic, Jaworzyny Śląskiej, Nowic, Pastuchowa, Pasiecznej i Piotrowic Świdnickich. Strażacy otrzymali m.in. specjalne ubrania, hełmy, rękawice, buty. Dodatkowo OSP Nowice otrzymała nowe węże tłoczne.

Jednostki otrzymały sprzęt o wartości:
OSP Jaworzyna Śląska – 28 tys. 219,22 zł, dofinansowanie: 19 tys. 753,44 zł
OSP Bolesławice – 28 tys. 543,38 zł, dofinansowanie: 19 tys. 980,36 zł
OSP Nowice – 28 tys. 373,28 tys. zł, dofinansowanie: 19 tys. 861,29 zł
OSP Pastuchów – 28 tys. 176,84 zł, dofinansowanie: 19 tys. 723,78 zł
OSP Pasieczna – 28 tys. 504,02 zł, dofinansowanie: 19 tys. 952,81 zł
OSP Piotrowice Świdnickie – 28 tys. 543,38 zł, dofinansowanie: 19 tys. 980,36 zł

Łączna wartość zakupów wyniosła 170 tys. 360,12 zł. W tym dofinansowanie - 119 tys. 352,07 zł. 51 tys. 8,05 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy.

Podczas spotkania burmistrza Jaworzyny Śląskiej Grzegorza Grzegorzewicza z  pełnomocnikiem WFOŚiGW Bogumiłem Gwoździkiem podsumowano dotychczas zrealizowane projekty i zadeklarowano dalszą wolę współpracy i wsparcie instytucji w zakresie pozyskiwanych środków.
W 2020 r. fundusz przyznał dofinansowanie nie tylko dla strażaków. Corocznie gmina pozyskuje z niego środki na usuwanie i utylizację azbestu. W 2020 r. było to 40 tys. 868,10 zł. Zebrano łącznie 67,84 Mg azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 53 tys. 437,50 zł. Wkład własny gminy to kwota 12 tys. 569,40 zł.

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30