Aktualności

Zmiana wysokości opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zmiana wysokości opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

23-12-2020

Ze 107 zł do 598 zł wzrosła opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Jest to związane z wejściem w życie zmienionych przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

19 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zgodnie z art. 50 tejże ustawy od 24 lipca wzrosła wysokość opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bez względu na rodzaj inwestycji. Wynosi ona 598 zł.

Zmianie uległy też warunki zwolnienia z tej opłaty. Dotychczas zwolnieniu podlegały wszystkie wnioski dotyczące spraw budownictwa mieszkaniowego. Od 23 lipca zwolnione z opłaty skarbowej są wnioski o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, składane przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, której wniosek dotyczy, bez względu na rodzaj planowanej inwestycji.


 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30