Aktualności

Informacje dotyczące usuwania szkód po nawałnicy

Informacje dotyczące usuwania szkód po nawałnicy

06-09-2020

Nawałnica, która przeszła przez gminę w dniu 5 września wyrządziła wiele szkód. Na szczęście obyło się bez ofiar i wypadków z udziałem ludzi. Straty w mieniu są jednak bardzo duże. Od sobotniego wieczora podjęte zostały działania zmierzające do usuwania skutków tej katastrofy. Poniżej przedstawiamy zwięzłą instrukcję i informacje, których przestrzeganie pozwoli na jak najszybsze uporanie się z likwidacją szkód:

 

1.  W sobotę, bezpośrednio po zdarzeniu, poinformowany został wojewoda dolnośląski, na miejsce przybył wicewojewoda Pan Jarosław Kresa.

2.    Z bieżących zapasów gminy rozdysponowane i zakupione zostały plandeki potrzebne do bieżących zabezpieczeń.

3.    Sołtysi przyjmują zgłoszenia o szkodach z terenu poszczególnych sołectw, a Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców miast.

4.    Powołana została komisja szacująca szkody. Z uwagi na rozmiary i zasięg szkód, komisja będzie pracować w zespołach, by jak najszybciej zinwentaryzować szkody.

5.      Wg stanu na godz. 9.00 w dniu 7 września liczba gospodarstw domowych, które ucierpiały przekracza ponad 120, ale nie są to jeszcze ostateczne dane.

6.    Celem pracy Komisji jest ustalenie skali potrzebnej pomocy, o którą gmina występuje do wojewody, a wojewoda do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

7.    Osoby poszkodowane, których gospodarstwa domowe (domy/mieszkania), budynki gospodarcze ucierpiały bezpośrednio na skutek zdarzeń mogą ubiegać się o zasiłek celowy. Z wnioskiem o taki zasiłek nie trzeba specjalnie występować, ale od poszkodowanych przyjmie go bezpośrednio komisja, w trakcie oględzin domostwa.

8.  Do szacowania poważniejszych strat w budynkach konieczny jest udział pracownika Państwowej Powiatowej Inspekcji Budowlanej. Burmistrz dokonał ustaleń z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, że pracownicy inspektoratu pojawią się w gminie od dnia 8 września.

9.    W uzyskaniu jakiejkolwiek pomocy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Gmina uzyska środki na udzielenie zasiłków z budżetu państwa, dopiero po zewidencjonowaniu wszystkich szkód i poszkodowanych. Dlatego prosimy bardzo o tylko jednokrotne zgłoszenie szkody (mieszkańcy wsi do sołtysów, mieszkańcy miasta do Ośrodka Pomocy Społecznej). Komisja uda się pod każdy adres.

10. Niezależnie od działania komisji, wszelkie szkody w mieniu należy zgłaszać zgodnie z posiadanymi polisami ubezpieczeniowymi.

11. Co do działań związanych z porządkowaniem. Będą one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej kolejności, np.: najpierw prowadzenie prac związanych z usuwaniem drzew zagrażających ludziom, udrażnianie dróg, w dalszej kolejności drobniejsze prace.

12. Działania w tym zakresie podjęli zarówno poszczególni zarządcy dróg, jak również podmioty odpowiedzialne za dostawę prądu i nadleśnictwo.

13. Już teraz w sposób szczególny dziękujemy naszym strażakom ochotnikom za pomoc i zaangażowanie. Wszystkich mieszkańców bardzo prosimy o zrozumienie, że podstawową rolą strażaków jest niesienie pomocy poprzez ratowanie życia, zdrowia i mienia, co nie obejmuje wykonywania porządków!

14.  Oddzielnie będą szacowane straty w uprawach rolnych.

 

Informacja będzie aktualizowana.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30