Aktualności

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Zaproszenie na spotkanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

22-07-2020

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz oraz Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń pracodawców oraz przedsiębiorców, organizacje społeczne i fundacje a także mieszkańców, na spotkanie w sprawie założeń Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które odbędzie się 27 lipca o godzinie 10.30 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia sztandarowego projektu - Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań zapoczątkowujących nową politykę wzrostu dla Europy. Opiera się ona na ambitnych celach klimatycznych                                            i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których obywatele, miasta      i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu i w ochronę środowiska. Zgodnie      z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2020 r. projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego. Zaproponowany obecnie dla Polski budżet tego Funduszu wynosi ponad 8 mld Euro, a subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią województwa wielkopolskiego obszarów, rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. W przeszłości subregion wałbrzyski był bardzo uzależniony od przemysłu wydobywczego węgla kamiennego,  zaś obecnie z powodu niedokończonej transformacji gospodarczej notuje niższy poziom rozwoju gospodarczego, wyższą w stosunku do pozostałej części województwa dolnośląskiego stopę bezrobocia, problemy społeczne oraz degradację infrastruktury. Niższy poziom zamożności mierzony PKB na mieszkańca, wysoki poziom migracji zarobkowej, wykluczenie komunikacyjne, szybkie starzenie się społeczeństwa, problemy geologiczne i hydrologiczne, związane z podziemnymi obiektami górniczymi, uniemożliwiają efektywny i szybki rozwój tego obszaru.

Aby sprostać tym wyzwaniom , określono priorytetowe potrzeby inwestycyjne, mające na celu złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków transformacji subregionu wałbrzyskiego. Na ich podstawie zostanie przygotowany Terytorialny Plan Transformacji, a zapisane w nim projekty, zostaną sfinansowane przez FST.

                      Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe ustalenia związane z FST, oraz zakres działań wspieranych przez Fundusz. Celem naszego spotkania jest włączenie wszystkich grup interesariuszy Aglomeracji Wałbrzyskiej w proces tworzenia Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji i projektów rozwojowych, stanowiących jego główny element.

Udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 24 lipca, godz. 12.00 na adres: m.augustyniak@um.walbrzych.pl
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30