Aktualności

Dofinansowanie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Dofinansowanie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła

30-06-2020

Gmina Miasto Świdnica działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska w ramach projektu pn.:

„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.

Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  • osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych,
  • osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).


Termin składania wniosków o udzielenie grantów: od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.09.2020r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Wolności 9
58-140 Jaworzyna Śląska
Sekretariat

UWAGA!
O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto istnieje tylko jednokrotna możliwość uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Wszelkie niezbędne dokumenty związane z projektem: wzór wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami i instrukcją, wzór umowy o powierzenie grantu, wzór wniosku o wypłatę grantu, wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową itp. dostępne są na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl

Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, pok. nr 7 w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. w dni tygodnia: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00, tel.: 74 848 92 33, 74 848 92 39.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30