Aktualności

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

24-06-2020

Przypominamy, że  zgodnie z Uchwałą nr XIX/22/20 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 12 maja 2020 r. przedłużył się termin płatności rat podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w następujący sposób:

a)      osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności przypadający na 15 maja 2020 roku został przesunięty na dzień 30 września 2020 roku,

b)      osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom nie posiadającym osobowości prawnej – terminy płatności przypadające na 15 maja 2020 roku oraz 15 czerwca 2020 roku zostały przesunięte na dzień 30 września 2020 r.

Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

a)      odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym o co najmniej 25 % obliczone jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego od dnia 1 marca 2020 roku do dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminu płatności rat podatku jest złożenie przez podatnika w terminie do 15 lipca 2020 roku następujących dokumentów:

a)      formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

b)      oświadczenia przedsiębiorcy.

Przesunięcie terminu płatności rat podatku od nieruchomości ma na celu wsparcie przedsiębiorców w trudnym okresie rozprzestrzeniania się COVID-19, co pozwoli zapobiegać utracie płynności finansowej podatników.
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30