Aktualności

Zostań policjantem

Zostań policjantem

27-05-2020

Na prośbę Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy informujemy o prowadzonym naborze do służby. Propozycja kierowana jest do wszystkich osób, które stoją przed wyborem ścieżki zawodowej. Służba daje wiele satysfakcji oraz możliwość rozwijania się. Uposażenie na początku kariery zawodowej w formacji wynosi 3880 złotych.

Informujemy, że do odwołania wprowadzono możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, wyłącznie drogą pocztową. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Adres:

Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zespół Kadr
ul. Jagiellońska 23
58-100 Świdnicy

Możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji drogą pocztową, będzie funkcjonowała do odwołania.

Przesyłając dokumenty, już dziś robisz pierwszy krok w celu wstąpienia w nasze szeregi. W czasie panujących ograniczeń związanych z epidemią wdrożymy wstępne działania związane z procesem Twojej rekrutacji, a z chwilą, gdy wszystko wróci do normy, przystąpisz do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

•      posiadać polskie obywatelstwo,

•      posiadać nieposzlakowaną opinię,

•      nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•      korzystać z pełni praw publicznych,

•      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

•      posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

•      dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

•      osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przesyłanie do odwołania następujących dokumentów pocztą na adres jw.

•      pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,

•      wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby,

•      dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,

•      kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy,

•      książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

•      kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych Komendy Głównej Policji – www.policja.pl oraz na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Więcej informacji znajduje się pod adresem poniżej:
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wazne_informacje/zostan_jednym_z_nas


Oficer Prasowy 
Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy 
sierż. szt. Magdalena Ząbek


 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30