Aktualności

III etap „odmrażania” życia społecznego – od 18 maja 2020

III etap „odmrażania” życia społecznego – od 18 maja 2020

15-05-2020

Prezes Rady Ministrów zapowiedział kolejne poluzowanie przyjętych rygorów od 18 maja 2020 r. W ślad za zapowiedzią pojawią się odpowiednie przepisy. Uwzględniając powyższe oraz nasze gminne uwarunkowania chcemy poinformować, jak – począwszy od 18 maja – funkcjonować będą placówki publiczne oraz w jaki sposób korzystać będziemy mogli z  infrastruktury sportowej.

Od 18 maja:

•      Urząd Miejski (oba budynki) zostanie otwarty dla interesantów w dotychczasowych godzinach, tj. od 7.30 do godz. 15.30. Prosimy jednak o:

- zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oraz pracownikami. W obu budynkach na podłogach pojawią się naklejki pomagające zachować odpowiednią odległość. Nie twórzmy niepotrzebnych kolejek na niewielkiej powierzchni;

- dezynfekowanie rąk po wejściu do budynków. W tym celu wystawione zostaną środki od dezynfekcji oraz jednorazowe rękawiczki;

- rozważenie posługiwania się własnymi przyborami do pisania;

- przychodzenie z już wypełnionymi dokumentami. Wizytę w budynkach można ustaleniami telefonicznymi lub przez internet, tak by wizyta w urzędzie trwała jak najkrócej.

- korzystanie z kontaktu elektronicznego, telefonicznego oraz skrzynki na listy zamontowanej na drzwiach budynku przy ul. Wolności 9.
W dalszym ciągu zawieszone jest przyjmowanie interesantów przez burmistrzów.

•      Szkoły, przedszkola, żłobek

- przywrócona została możliwość realizowania opieki nad dziećmi. Decyzję o oddaniu dzieci pod opiekę podejmują indywidulanie rodzice. Placówki funkcjonują w rygorze uwzględniającym przede wszystkim wytyczne sanitarne oraz obowiązujące przepisy i aktualną sytuację epidemiczną. Równocześnie przygotowują się do zmian zapowiedzianych w kolejnych etapach.

•      Boiska i obiekty sportowe

- zwiększony zostanie limit osób ćwiczących na otwartych obiektach sportowych oraz wprowadzona zostanie możliwość organizacji na nich zajęć. Na otwartych obiektach sportowych: na stadionie, boiskach, orliku, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów), natomiast na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Boisko piłkarskie może być podzielone na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów) – co dotyczyć może zorganizowanych zajęć sportowych. W przypadku zajęć zorganizowanych za przestrzeganie zasad sanitarnych odpowiedzialni są ich organizatorzy oraz uczestnicy. Nie można będzie korzystać z szatni ani węzłów sanitarnych.

•      Place zabaw

- nadal pozostają zamknięte.

Od 25 maja:

- będzie możliwe prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. W związku z tym w najbliższych dniach szkoły będą pytać rodziców o podjętych w tym zakresie decyzjach, tak by placówki były odpowiednio przygotowane;

- wprowadzona zostanie możliwość konsultacji (indywidualnych lub w małych grupach) dla ósmoklasistów z nauczycielami w szkołach, w zakresie przedmiotów zdawanych na egzaminach.

Od 1 czerwca:

- będzie możliwość odbycia konsultacji w szkołach z nauczycielami, dla pozostałych uczniów, ze wszystkich przedmiotów.

Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: zachowujmy 2-metrową odległość od innych osób w przestrzeni publicznej, obowiązkowo zasłaniajmy nos i usta w miejscach publicznych. Podawane daty są zależne od rozwoju sytuacji i obowiązujących powszechnie przepisów i wytycznych. O następnych krokach mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30