Aktualności

Możliwość wsparcia MŚP

Możliwość wsparcia MŚP

09-04-2020

Okres pandemii, a także czas po będzie bez wątpienia bardzo trudnym dla przedsiębiorców, ale także samej gminy, mniejsze wpływy podatkowe z podatków od nieruchomości, udziału w podatku PIT I CIT odbije się na finansach gminy, a tym samym na wszystkich mieszkańcach. Dlatego bardzo ważne jest to abyśmy byli solidarni.

Bez wątpienia grupą która już bardzo ucierpiała to mikro, mali i średni przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący działalność w branżach usługowych, gastronomicznych czy turystycznych, ale problemy dosięgną także przedstawicieli pozostałych branż a także dużych przedsiębiorców.

Dlatego ważnym elementem jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców zarówno przez władze gminne, ale również przez samych mieszkańców. Już teraz rozpoczynamy działania adresowane do naszych gminnych przedsiębiorców. Są to programy, umownie nazwane:

DZISIAJ KUPUJEMY, JUTRO OTRZYMUJEMY- zakup usług w dniu dzisiejszym, a ich realizacja przez przedsiębiorców w dłuższej perspektywie po ustaniu pandemii, np. zakup voucherów w puntach usługowych (fryzjerskie, kosmetyczne oraz gastronomiczne)- które przeznaczone zostaną jako nagrody lub prezenty w imprezach gminnych, do wykorzystania w okresie późniejszym

ZREDUKUJ ZOBOWIĄZANIE - możliwość indywidulanych negocjacji w zakresie sposobu uregulowania zaległych zobowiązań wobec gminy, np. poprzez sprzedaż towarów i usług,


KUPUJ LOKALNIE - upowszechnianie realizacji zakupów oraz usług u lokalnych przedsiębiorców, m.in. gmina i gminne jednostki organizacyjne dokonywać będą zakupów towarów i usług w pierwszej kolejności u lokalnych przedsiębiorców.

Jednocześnie w dniu 31 marca weszła w życie ustawa umownie nazywana „tarczą antykryzysową”. Jej postanowienia będziemy jak najszerzej wdrażać w relacjach pomiędzy gminą a naszymi lokalnymi przedsiębiorcami. Ustawa zakłada m.in.:

w zakresie użytkowania wieczystego

•      wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego do dnia 30 czerwca 2020 r.,

w zakresie podatku od nieruchomości.

•      Gmina będzie mogła podjąć rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości, które nakierowane będą na pomoc dla  przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii. Pierwsze z tych rozwiązań umożliwi gminom wprowadzenie za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

•      Drugie z proponowanych rozwiązań umożliwi przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku.


Pamiętajmy również, że jak dotychczas w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne na indywidualne wnioski mogą być odraczane, rozkładane na raty czy w wyjątkowych sytuacjach umarzane.

Zapewniam, że gmina zrobi wszystko co możliwe, aby nikt z poszkodowanych nie został pozostawiony sam sobie. Proszę jednak zrozumieć, że nawet w czasie pandemii podejmowane działania muszą być oparte o obowiązujące prawo. Ważna jest również nasza solidarność i uczciwość, bo każde zwolnienie czy ulga pomniejszać będzie nasz wspólny budżet.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30