Aktualności

KOMUNIKAT Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

31-01-2008

Celowe wypalania traw, liści i innych pozostałości roślinnych skutkuje najczęściej groźnymi pożarami zabudowań i terenów leśnych. Przypominam, iż zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) i art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami) oraz art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679 z późn zmianami)

w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarach łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej korzystający ze środowiska przyrodniczego – terenu mają obowiązek zabezpieczyć użytkowane środowisko przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
Niezależnie od tego, kto jest bezpośrednim sprawcą ewentualnego pożaru (tj. podpalenia traw czy pozostałości roślinnych) na właścicielu leży obowiązek zabezpieczenia terenu przed zagrożeniem pożarowym i to on w myśl art. 3 ust. 2 w/w ustawy ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.


Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30