Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej

12-02-2020

Oferta organizacji pozarządowej na zadanie w zakresie:

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do wiadomości ofertę złożoną przez Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zawodów wędkarskich”.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłosić uwagi do niej. Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej lub przesyłać na adres e-mali urzad@jaworzyna.net.

Oferta została opublikowana na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30