Aktualności

Budżet na 2020 rok uchwalony

Budżet na 2020 rok uchwalony

03-01-2020

30 grudnia 2019 r. Rada Miejska uchwaliła budżet na 2020 rok. Burmistrz przedstawiając projekt uchwały budżetowej wyraził opinię, że będzie to kolejny budżet, który nastawiony jest na realizację inwestycji, w szczególności tych, które są realizowane przy znaczymy udziale środków zewnętrznych. Jak zaznaczył, taki stan, powoli dobiega jednak końca w związku z upływem okresu budżetowego dla środków unijnych na lata 2014-2020. Dlatego istotne jest aby wykorzystać wszystkie istniejące możliwości do końca.

Wpływ na obciążenie budżetu gminy, poza wykonywaniem zadań własnych, ma również realizacja zadań państwowych, cedowanych z państwa na jednostki samorządowe bez zapewnienia odpowiedniego finansowania. W naszym budżecie, podobnie jak w większości samorządów, najbardziej dotyczy to oświaty, a w szczególności kosztów wynagrodzeń nauczycieli. Wpływ na budżet gminy będą miały również inne rozwiązania, które są być może korzystne z punktu widzenia indywidualnych obywateli czy podatników, ale ich wdrożenie może generować wyższe wydatki w budżetach samorządów (jak np. wzrost płacy minimalnej).

Dochody gminy zostały zaplanowane w wysokości 60 061 849,74 zł, a wydatki mając wynieść 56 501 849,74 zł. Wśród zaplanowanych środków na inwestycje prawie 3 000 000 wydane zostanie na przebudowy i remonty dróg, w tym m.in. na prowadzone już prace na ul. Ogrodowej i Wolności. Remontu doczeka się również świetlica wiejska w Czechach, a także wykonanych zostanie szereg innych drobniejszych prac, ale bardzo oczekiwanych przez mieszkańców.                                                                                                                   

Za przyjęciem budżetu, a tym samym m.in. za realizacją w/w zadań głosowało dziesięciu radnych. Jedna radna była nieobecna, a czworo zagłosowało przeciwko przyjęciu uchwały budżetowej.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30