Aktualności

Komunikat dot. stanu wody w gminie Jaworzyna Śląska z dnia 18.11.2019r.

Komunikat dot. stanu wody w gminie Jaworzyna Śląska z dnia 18.11.2019r.

18-11-2019

Na wstępie należy podkreślić, że woda z wodociągu w Jaworzynie Śląskiej jest zdatna do spożycia, po wcześniejszym przegotowaniu. Wykryta bakteria, nie jest bakterią chorobotwórczą, a badanie daje obraz wskaźnikowy.  

W dniu 4 listopada 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy dokonał poboru próbek wody z wodociągu publicznego.

W dniu 8 listopada 2019 r. do Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. zostało skierowane pismo informujące o tym, że w pobranych w trzech miejscach próbkach wody stwierdzono występowanie bakterii grupy coli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy wniósł o:

  1. podjęcie natychmiastowych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości,
  2. poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o podjętych działaniach.
     

Oba zalecenia został niezwłocznie wykonane. Podjęto działania związane z płukaniem całej sieci i podawaniem środka dezynfekcyjnego, o czym poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

Ponowna kontrola została przeprowadzona w dniu 12 listopada 2019 r. Wyniki badanych próbek przyniosły lepsze wyniki, ale niestety pomimo wdrożonych działań w dalszym ciągu nie spełniały one wymaganych norm.

W dniu 15 listopada 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy wydał i przekazał decyzję nr 1241/19. Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej nakazywała ona:

  1. doprowadzić wodę w następujących punktach: Bolesławice 25, Pastuchów ul. Wyzwolenia 22, „ZGKIM” Jaworzyna Śląska ul. Świdnicka 9, SUW Jaworzyna Śląska do norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym;
  2. poinformować konsumentów o złej jakości wody;
  3. zapewnić we wskazanych w pkt. 1 punktach użytkownikom sieci wodociągowej wodę zdatną do spożycia do czasu doprowadzenia wody do norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym,
  4. poinformować  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o podjętych działaniach naprawczych.

Wydana decyzja wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej w dniu 15 listopada 2019 r. ok. godz. 14. W tym samym czasie została również skierowana do Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.

Po zapoznaniu się z treścią decyzji ustalono z Zarządem Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. zakres i sposób realizacji postanowień decyzji.
Niezależnie od tego, że stroną w wydanej decyzji jest Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej nakazał niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości informacji dot. stanu wody poprzez stronę internetową oraz komunikaty sms.
W tym samym czasie Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. przekazał stosowną informację poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach i pozostawienie jej w sklepach na terenach sołectw. Poinformowani zostali również sołtysi.   

W dniu 18 listopada 2019 r., w godzinach przedpołudniowych Burmistrz Jaworzyny Śląskiej przeprowadził rozmowę telefoniczną z przedstawicielami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy. Rozmowa miała na celu powzięcie szerszej wiedzy o stwierdzonych wynikach badań. Z przekazanych informacji przez pracownika Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Świdnicy wynika, że stwierdzona bakteria nie jest bakterią chorobotwórczą, a badanie daje obraz wskaźnikowy.  

Stanowczo należy podkreślić, że zarówno Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp z o.o. jak i władze gminy zawsze stosowały, stosują i stosować będą wszystkie obowiązujące przepisy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę. Jakość wody jest pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy i podlega regularnym badaniom przeprowadzanym zarówno przez ZUK Sp. z o.o. jak i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy.

O kolejnych wynikach badań mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30