Aktualności

Dotacje na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na wspieranie aktywności społecznej z LGD „Szlakiem Granitu”

Dotacje na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na wspieranie aktywności społecznej z LGD „Szlakiem Granitu”

14-08-2019

W związku ogłoszonymi przez Lokalną Grupę Działania „Szlakiem Granitu” naborami wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą oraz możliwościami otrzymania dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019
Przedsięwzięcie I "„Szlakiem Granitu”– turystycznie i rekreacyjnie "
zakres tematyczny naboru: zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”
termin składania wniosków : od 4 września 2019 roku do 18 września 2019
Formy wsparcia i limity dostępnych środków:
  -    Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 25 000 Euro (100 000 PLN), wysokość premii: 50 tysięcy złotych, intensywność pomocy: 100%, wypłacana będzie w formie premii (wypłacana w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: pierwsza transza w wysokości 80%, druga transza w wysokości 20%).
  -      Rozwijanie działalności gospodarczej - limit dostępnych środków 25 000 Euro        (100 000 PLN), maksymalna kwota wsparcia: 50 tysięcy złotych, intensywność pomocy: refundacja maksymalnie 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w przypadku realizacji operacji wskazanych w LSR jako priorytetowe maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych, wypłacana będzie w formie refundacji.
 
2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019
Przedsięwzięcie II Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Szlakiem Granitu”
zakres tematyczny naboru: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”
termin składania wniosków: od 6 września 2019 roku do 20 września 2019 roku
Formy wsparcia i limity dostępnych środków:
  -    Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 37 500 Euro (150 000 PLN), wysokość premii: 50 tysięcy złotych, intensywność pomocy: 100%, wypłacana będzie w formie premii (wypłacana w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: pierwsza transza w wysokości 80%, druga transza w wysokości 20%).
  -    Rozwijanie działalności gospodarczej - limit dostępnych środków 37 500 Euro        (150 000 PLN), maksymalna kwota wsparcia: 50 tysięcy złotych, intensywność pomocy: refundacja maksymalnie 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w przypadku realizacji operacji wskazanych w LSR jako priorytetowe maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych, wypłacana będzie w formie refundacji.
 
3. Ogłoszenie naboru wniosków nr 6/2019
Przedsięwzięcie III "Smakiem Granitu" – markowe produkty i usługi obszaru
zakres tematyczny naboru: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”
termin składania wniosków: od 10 września 2019 roku do 24 września 2019 roku
Formy wsparcia i limity dostępnych środków:
  -      Podejmowanie działalności gospodarczej – limit dostępnych środków 90 000 Euro (360 000 PLN), wysokość premii: 60 tysięcy złotych, intensywność pomocy: 100%, wypłacana będzie w formie premii (wypłacana w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: pierwsza transza w wysokości 80%, druga transza w wysokości 20%).
  -      Rozwijanie działalności gospodarczej - limit dostępnych środków 50 000 Euro        (200 000 PLN), maksymalna kwota wsparcia: 50 tysięcy złotych, intensywność pomocy: refundacja maksymalnie 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w przypadku realizacji operacji wskazanych w LSR jako priorytetowe maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych, wypłacana będzie w formie refundacji.
 
4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/OW
Przedsięwzięcie IV Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”
Operacja własna polegająca na: Utworzeniu miejsca do spotkań aktywizujących mieszkańców
zakres tematyczny naboru: Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe
termin składania wniosków: od 26 sierpnia 2019 roku do 9 września 2019 roku

Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdują się na stronie internetowej :
www.lgd-szlakiemgranitu.pl

Zapraszamy również do mobilnych punktów doradztwa:
1.      27 sierpnia od godz. 16.00 – Urząd Gminy w Świdnicy pok. nr 210 – Mała Sala Narad
2.      28 sierpnia od godz. 16.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach
3.      03 września od godz. 16.00 – Urząd Gminy w Dobromierzu – Sala Ślubów
4.      04 września od 16.00  – Urząd Gminy w Żarowie - Sala Narad Urzędu Miejskiego w Żarowie
 

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30