Aktualności

Akcja deratyzacja

Akcja deratyzacja

24-04-2019

Przypominamy, że  na podstawie Uchwały Nr XVII/27/16 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska istnieje obowiązek przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są:

1) tereny zabudowane budynkami wielorodzinnymi;
2) lokale gastronomiczne;
3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) zakłady przetwórstwa żywności;
7) hotele;
8) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
9) wolnostojące komórki, pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej
10) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Deratyzację przeprowadzają właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Akcję prowadzi się co najmniej raz w roku w okresie od 15 kwietnia do 15 maja lub w okresie od 15 października do 15 listopada.

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30