Aktualności

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego

20-01-2019

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje, że małżonkowie z terenu gminy Jaworzyny Śląskiej, którzy przeżyli minimum 50 lat małżeństwa (decyduje data zawarcia ślubu cywilnego) mogą składać wnioski o medale Prezydenta RP "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Wnioski można złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego – pokój nr 9.

Na podstawie zgromadzonych podań, złożonych przez zainteresowane osoby sporządzane są wnioski o nadanie medali, które kierowane są do Biura Wojewody Dolnośląskiego, a następnie przekazywane są do Kancelarii Prezydenta RP.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U.2019.25 z dnia 7.01.2019r.) 2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadawanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.2004.277.2743 z dnia 29.12.2004r.)

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30