Aktualności

Sala sportowo-edukacyjna – otwarta!

Sala sportowo-edukacyjna – otwarta!

12-12-2018

Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska doczekali się nowoczesnego obiektu łączącego w sobie dwie funkcje sportową i edukacyjną. Zapotrzebowanie na salę sportową było ogromne. Dotychczas bowiem w samym mieście, poza dwiema niewielkimi salami szkolnymi, funkcjonowała jedna sala sportowa, która swoje lata świetności ma już dawno, dawano za sobą. Także reforma systemu edukacji i wyzwania edukacyjne, przed jakimi stają dzisiaj uczniowie były istotnym argumentem za budową obiektu łączącego w sobie również część edukacyjną, gdzie mogłyby się odbywać zajęcia umożliwiające prowadzenie ciekawych laboratoriów lub korzystanie z nowoczesnej i dobrze wyposażonej czytelni.

Realizacja inwestycji – można powiedzieć – przebiegała etapami. Fundamenty obiektu powstały już w 2010 roku. Jednak, mając na uwadze możliwość pozyskania większych środków zewnętrznych, a tym samym mniejszego obciążenia budżetu gminy, podjęto decyzję o wstrzymaniu prac do momentu uruchomienia kolejnej perspektywy budżetowej środków unijnych. Podjęta decyzja okazał się bardzo trafna, ale oczywiście nie gwarantowała ona automatycznego uzyskania środków na dalsze prace. Było to możliwe dzięki skutecznym działaniom burmistrza gminy i pracownikom Urzędu Miejskiego, których praca przyniosła pozytywne efekty w zakresie pozyskania środków spoza budżetu gminy na realizację zadania. Ostatecznie projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 5.457.941,03 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.4 Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW.  3.200.000,00 zł pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. Całkowita wartość projektu wyniosła 11.026.946,26 zł.

Uzyskanie środków, to jeszcze nie wszystko. Nastały bowiem czasy dynamicznych zmian na rynku budowlanym. Rozpoczęta procedura przetargowa nie przynosiła zadowalających rozstrzygnięć, gdyż składane oferty przewyższały kwotę jaką gmina zamierzała przeznaczyć na wykonanie inwestycji. W takiej sytuacji, z perspektywy czasu, trafną okazała się decyzja o dwukrotnym powtarzaniu przetargu. W wyniku trzeciego przetargu wyłoniono głównego wykonawcę inwestycji, którym została firma P.P.U. MIRS Sp. z o.o. W lutym 2017 r. rozpoczęto prace na budowie. Przypadły one na lata, w których to pracownicy dyktowali warunki na rynku pracy. Na szczęście udało się zapewnić ciągłość prac i umiejętnie zgrać roboty wielu podwykonawców z różnych branż. Oczywiście, były momenty, które wystawiały cierpliwość inwestorów na próbę. Na przykład, poważnym wyzwaniem było przetransportowanie i montaż konstrukcji dachu, który dzisiaj robi wspaniałe wrażenie. Co ważne również, całość prac udało się przeprowadzić bezpiecznie, unikając wypadków przy pracy.


Ostatecznie w dniu 22 listopada 2018 r. dokonano obioru tej imponującej inwestycji. Jej powierzchnia zabudowy to 2528,60 m2, powierzchnia użytkowa to 3019,10 m2. Z oddanej do użytku infrastruktury sali sportowej i edukacyjnej będzie mogło korzystać docelowo 218 uczniów.
Sala sportowa to dwukondygnacyjny obiekt przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami w poruszaniu się. Na parterze zaprojektowano m.in.: zaplecze szatniowo-sanitarne, toalety, salę do ćwiczeń korekcyjnych, siłownię, salę do squasha, magazyny oraz pomieszczenie techniczne. Na I piętrze znajduje się m.in.: nowoczesna pracownia przyrodnicza z zapleczem, biblioteka z czytelnią, pomieszczenia dla nauczycieli i gabinet rehabilitacji.

10 grudnia 2018 uroczyście otwarto obiekt. Na zaproszenie gospodarzy Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Pana Grzegorza Grzegorzewicza oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej pozytywnie opowiedzieli m.in.: Wicewojewoda Dolnośląski Pan Krzysztof Kamil Zieliński, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Gwóźdź, parlamentarzyści, licznie reprezentowani samorządowcy z terenu powiatu świdnickiego i innych gmin w województwie, przedstawiciele służb, inspekcji, straży. Przybyli również obecna i były starosta z partnerskiej gminy Teplice n. Metuji, radni gminy, sołtysi i członkowie klubów sportowych. Nie zabrakło również tych, którzy będą użytkownikami hali, a więc licznie zgromadzonych mieszkańców, a wśród nich uczniów jaworzyńskiej podstawówki i nauczycieli. W trakcie uroczystości Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do oddania obiektu do użytku. Następnie dzieci i młodzież ze szkoły zaprezentowały dynamiczny program artystyczny. W jego trakcie wystąpili również zaproszeni goście: karatecy, gimnastycy oraz grupa wspinaczkowa. Po części oficjalnej przyszedł czas na oprowadzenia gości po obiekcie i kuluarowe podsumowania.

W dniach 14-15 grudnia zorganizowane zostaną dni otwarte dla mieszkańców, następnie na sali odbędzie się również spotkanie wigilijne dla mieszkańców. Od nowego roku rozpoczną się regularne zajęcia sportowe i edukacyjne, których haromonogram koordynować będzie Szkoła Podstawowa.
10

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30