Aktualności

Wniosek o dofinansowanie prac rewitalizacyjnych najlepszy w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Wniosek o dofinansowanie prac rewitalizacyjnych najlepszy w Aglomeracji Wałbrzyskiej

02-02-2018

W dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę Nr 4840/V/18  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (Typ A: Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych oraz Typ C: Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg).

Wniosek Gminy Jaworzyna Śląska dotyczący dofinansowania realizacji zadań w ramach projektu „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy Świdnickiej” znalazł się na I miejscu listy rankingowej w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 2  113 660,54 zł, z czego 1 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

  • modernizację części ul. Świdnickiej w zakresie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz nawierzchni w celu poprawy dostępności i bezpieczeństwa obszaru wsparcia i powstałych w ramach projektu stref rekreacyjno – sportowych oraz obiektów oferujących programy aktywności społecznej. Prace obejmują również wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych użytkowników powstałej infrastruktury,
     
  • modernizacji dwóch zdegradowanych budynków z przeznaczeniem na nową siedzibę Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz na Centrum Aktywności Społecznej i Kulturalnej. W obiektach prowadzony będzie program aktywności społecznej i kulturalnej kierowany do mieszkańców obszaru wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz dzieci i młodzieży.
     

Część zadań została już zrealizowana w 2017 roku. Było to utworzenie stref rekreacyjnych – modernizacja trzech palców zabaw i urządzenie jednego nowego na terenie Jaworzyny Śląskiej oraz utworzenie strefy sportowej w ramach, której zmodernizowano boisko przy ul. Ceglanej.
Zaproponowane działania inwestycyjne uzupełniają się wzajemnie i prowadzą do zwiększenia dostępu do usług społecznych oraz wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji .

W zakresie rewitalizacji zaplanowano szereg działań, które mają nie tylko wpłynąć na poprawę zdegradowanych obszarów miasta, ale przede wszystkim pełnić funkcje społeczne. W 2017 roku udało nam się zrealizować część zadań związanych m.in. z modernizacją stref rekreacyjno-sportowych. Dzięki dodatkowym funduszom będziemy mogli rozpocząć kolejne inwestycje.
Cieszę się z kolejnych pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje w gminie, tym bardziej, że składane przez nas wnioski uzyskują bardzo dobre oceny ekspertów oceniających. -
  podsumował Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz

Załączniki:

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30