Aktualności

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

15-01-2018

W roku 2018 Gmina Jaworzyna Śląska zamierza przystąpić do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach Programu dofinansowywane będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2018 roku.

Przypominamy, że wszyscy właściciele posesji, na których znajduje się azbest, zarówno ujęci w inwentaryzacji, jak i nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym złożyć w terminie do 31 stycznia informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnej z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Ponadto właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem niebezpiecznego materiału w roku 2018 proszeni są o złożenie wniosku do 26 stycznia 2018 r. do tut. Urzędu Miejskiego. Wzór wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.jaworzyna.net w zakładce Ochrona Środowiska, u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim (pok. 16).

Istotnym dla realizacji całego projektu jest, aby zgłoszone wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu były przez Wnioskodawców dobrze przemyślane oraz żeby w miarę możliwości prawidłowo oszacować ilość azbestu przeznaczonego do usunięcia. Prosimy także, aby zgłoszony wniosek był potem przez Wnioskodawcę faktycznie realizowany (aby uniknąć w miarę możliwości sytuacji wycofywania wniosków).

Bliższych informacji zasięgać można w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej pok. 16, II piętro, lub pod nr tel. (74) 85-88-230 wew. 45 w godzinach pracy urzędu.

Informujemy, że składane w poprzednich latach informacje o wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wnioski o jego usunięcie. Lista nieruchomości objętych zadaniem w 2018 roku zostanie sporządzona na podstawie wniosków złożonych do 26.01.2018 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, ze względu na ograniczony wkład własny, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


                                    Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
                                          Grzegorz Grzegorzewicz

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30