Aktualności

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji społecznych

15-12-2017

W związku z przystąpieniem do aktualizacji  dokumentu ,,Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.'' Burmistrz Gminy Jaworzyna Śląska serdecznie zaprasza do otwartych konsultacji społecznych. 

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 - 2020  i zawarte  w niej kierunki rozwoju oraz przedsięwzięcia stały się w dużej części składową obecnie obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa na lata 2020-2030, zachodzi potrzeba aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku”, aby ponownie zsynchronizować kierunki rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz całego województwa.
 
Zaktualizowany  dokument będzie wyznaczał cele strategiczne, system wdrażania i finansowania strategii, kluczowe instytucje oraz podmioty zaangażowane  w proces wdrażania strategii, uwzględniając potencjał społeczno-gospodarczy i kulturalny samorządów z tego obszaru.
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą do 20 grudnia 2017 r. 
 
Propozycje wpisane do formularza projektu należy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy: j.chrebela@jaworzyna.net.
 
Propozycje z datą wpływu po 20 grudnia 2017 r., jak również przesłane w innej formie niż na formularzu projektu nie będą brane pod uwagę.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30