Aktualności

Burmistrz zaprasza do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

26-09-2017

Na podstawie Zarządzenia nr 164/B/17 Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 26.09.2017r., zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Jaworzyna Śląska do udziału w konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z sektorem pozarządowym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu programu trwa do 11 października 2017r.

Propozycje i uwagi można składać w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: promocja@jaworzyna.net

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30