Aktualności

Targowisko w Jaworzynie Śląskiej w nowej odsłonie

Targowisko w Jaworzynie Śląskiej w nowej odsłonie

26-09-2017

W dniu 25 września Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz odebrał w Urzędzie Marszałkowski promesę na dofinansowanie zadania „Przebudowa - rewitalizacja targowiska w Jaworzynie Śląskiej”. Promesę Burmistrzowi wręczył Marszałek Województwa Pan Cezary Przybylski oraz Wicemarszałek Pani Ewa Mańkowska. Szacunkowa wartość inwestycji wynosić będzie 473 062,91 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 295 922,00 zł.

Środki udało się pozyskać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”  operacja typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. 
Projekt przewiduje przebudowę istniejącego placu targowego przy ulicy 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej. Wymianie zostaną poddane istniejące nawierzchnie utwardzone wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej, budową ogrodzenia oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.  W ramach inwestycji zostaną również wybudowane wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym Całość placu będzie pełniła funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Zakres prac będzie wynikał z konieczności usystematyzowania zagospodarowania terenów z uwagi na ich przeznaczenie. Prace powinny rozpocząć się w przyszłym roku.

Rewitalizacja targowiska jest jednym z elementów działań rewitalizacyjnych jakie planujemy i realizujemy na terenie miasta. Istniejące targowisko nie spełniała oczekiwań zarówno sprzedających jak i osób dokonujących na nim zakupów. Targowisko wymaga remontu, ale zgodnie z zasadami jaki się kierujemy wszelkie inwestycje realizowane w gminie staramy się wykonywać  przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Tak też udało się w przypadku targowiska. Już niedługo handel na nim będzie odbywał się w zupełnie innych warunkach - podkreśla Grzegorz Grzegorzewicz Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30